The amazing Kallyas theme.. reloaded!

W przypadku tworzenia programu lojalnościowego (od podstaw, nowego) ważnym jest zdanie sobie sprawy, że kluczowymi będą tu trzy elementy: wiedza (informacja), postawa
i zaangażowanie oraz produkt marketingowy. Ze wszystkich trzech należy wyprowadzić podstawowy model – zindywidualizowane podejście do klienta. Ponieważ mówimy tutaj
o działaniach długofalowych, pracy nakierowanej na korzyści i budowanie relacji, całość musi być wystarczająco atrakcyjna, prosta i skłaniająca do wejścia w program / korzyść już od teraz. Atutem programów lojalnościowych jest to, że są już znane. Jest to także w pewnym sensie ich wadą. Nasz program winien być na tyle odróżniający się od innych, przy maksymalnej prostocie założeń i obsługi, żeby był od razu zauważony i obdarzony zainteresowaniem klientów. Co ogromnie ważne i co warto powtarzać – dobrze przygotowany i wdrożony program lojalnościowy to poza oczywistymi korzyściami długofalowe budowanie dobrego wizerunku firmy i marki (marek).
Myśląc o budowie programu lojalnościowego musimy wziąć pod uwagę takie elementy jak:

Główne cele naszych działań (strategia)
Zakres i grupę docelową
Kierunki rozwoju programów
Produkty marketingowe
Marketing mix
Strategię programu
Metody wdrażania programu i szkolenia pracowników
Metody kontroli programu
Zasady zamknięcia/przedłużenia programu

Idąc dalej i patrząc na zakładane zyski w szerokim rozumieniu tego słowa, musimy przeanalizować też:

Plan korzyści
Korzyści materialne i niematerialne (relacje, wizerunek marki, etc.)
W programie mieszanym – podział i rolę składników (nagrody i emocje)
Ramy czasowe i zakładany zysk w czasie
Odpowiedni dobór i test nagród (produkt marketingowy)

TOP