dr Małgorzata Wawrzyniak

WYKSZTAŁCENIE I CERTYFIKATY

 • Psycholog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, specjalizacja : psychologia kliniczna, marketing i reklama.
 • Trener, Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych (Laboratorium Psychoedukacji, Uniwersytet  SWPS).
 • Menedżer projektów badawczych, Menedżer dla nauki i biznesu. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych.
 • Coach, Coaching Fundamentals Certificate Noble Manhattan Coaching.
 • Certyfikowany Konsultant Talent Q.
 • Psychotraumatolog, certyfikat z Psychotraumatologii Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem
 • Traumatycznym (ESTSS General Certificate in Psychotraumatology).
 • Certyfikowany Psychoonkolog, certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
 • Terapeuta  Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) I Trauma – Focused Cognitive
 • Behavioural Therapy for PTSD – Prolonged Exposure (PE).

DOŚWIADCZENIE

Adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Realizuje własne lub uczestniczy w wielu projektach naukowo-badawczych z obszaru różnic indywidualnych w rozpoznawaniu i rozumieniu emocji, aleksytymii, uwarunkowań radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, rozwojowych konsekwencji kryzysu i stresu traumatycznego. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych. Uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych i z obszaru praktycznych zastosowań psychologii, gdzie prezentuje wyniki badań i uczestniczy w warsztatach rozwijając swoje umiejętności.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w pracy trenerskiej i dydaktycznej.  Prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne na Wydziale Psychologii SWPS, na Wydziale Prawa i Administracji UW (Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych ADR), w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Autorka programu zajęć z Psychoonkologii realizowanego w ramach Zastosowań Psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz modułu z zakresu Kompetencji Społecznych (Uniwersytet SWPS), prowadzi autorskie zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu psychotraumatologii i psychoonkologii (Uniwersytet SWPS).

Prowadzi szkolenia dla biznesu (np. w latach 2010 – 2013 Brian Tracy International, obecnie współpracuje z MindShift Lab, 4Results), trenerów (np. Szkoła Trenerów BTI, Szkoła trenerów Eureka Consulting) i urzędników (np. PUP Szczytno, UP Pisz i Szczytno). Współpracuje z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego realizując szkolenia dla prawników i mediatorów. W Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS prowadzi szkolenia m. in. z psychoonkologii (np. dla pracowników Poradni przy Centrum Onkologii w Warszawie).

Tworzy projekty dotyczące wspierania w rozwoju osób starszych, osób poszukujących pracy i młodzieży. Realizuje szkolenia dla młodzieży (np. współtwórca warsztatów edukacyjno-rozwojowych do projektu Teatr w Klasie. Cykl spotkań teatralnych realizowanego przez Teatr Powszechny w Warszawie i SWPS), seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku SWPS, UTW Ochota, Klub Kultury Seniora) oraz szkolenia i konsultacje dla osób wykluczonych i bezrobotnych (projekty EFS). Koordynuje projekty, np. wolontariat w Uniwersytecie SWPS Warszawa, tutoring – program K.O.M.P..A.S. Fundacji Dorastaj z nami). Zajmuje się także szkoleniem wolontariuszy (np. Projekt Profesjonalny Wolontariusz Warszawskie Hospicjum Społeczne; szkolenie dla wolontariuszy programu Starszy Brat – Starsza Siostra, patronat Fundacja  Batorego).

Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi przełomowych zmian życiowych, stresu (w obszarze osobistym i zawodowym), oraz zagrożenia życia (trauma, psychoonkologia).

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz Zarządu Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Rozwoju Metod Pracy ze Stresem GROWTH, członek European Society for Traumatic Stress Studies i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

SPECJALIZACJA

 • Rozwój osobisty
 • Efektywność osobista
 • Coaching
 • Kreatywność, rozwiązywanie problemów
 • Interwencja kryzysowa w organizacji
 • Motywacja oparta na celach i znaczeniu
 • Zarządzanie coachingowe
 • Zarządzanie przez wartości
 • Sprzedaż
 • Badania naukowe – praktyczne zastosowania dla biznesu
 • Diagnoza pracowników i organizacji

PORTFOLIO

ASA, BIES, BTI Szkoła Trenerów, Centrum Onkologii w Warszawie, CITI Bank Handlowy, EUREKA CONSULTING, Krajowa Iza Radców Prawnych - Centrum Mediacji Gospodarczej, Kredyt Bank, Lafarge, Pracuj.pl, PUP Szczytno, Radio RMF,  UP Pisz I Szczytno, Urząd Gminy Karczew, Urząd Gminy Józefów.

TOP