Sławomir Aleksander Gzyl

Doświadczenie zawodowe

  • Swoją karierę związał ze sprzedażą i rozwojem biznesu. Pełnił funkcję Key Account Managera, Area Sales Managera oraz National Sales Managera w branży produkcyjnej - dystrybucji produktów chemicznych i petrochemicznych oraz FMCG.
  • Współpracował biznesowo z takimi organizacjami jak PKN Orlen, Anwill, Zachem a także z Polską Akademią Nauk.
  • Specjalizował się w zakresie wdrożeń i sprzedaży produktów nowych technologii i projektach rozwojowych. Zarządzał wieloosobowymi zespołami ludzkimi, odpowiadając między innymi za współtworzenie systemów kompetencyjnych oraz ścieżek rozwojowych dla pracowników, procesy rozwojowe i oceniające, kryzysy i zarządzanie logistyczne.

Doświadczenie trenerskie

  • Trener i konsultant biznesowy od 2003 r (m.in. WORK DESING, MABOR, GOOD ADVICE, NAF, BRIAN TRACY INTERNATIONAL, FOCUS). Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności efektywnej komunikacji, negocjacji w biznesie, rozwoju kompetencji menedżerskich (głównie zarządzania i przywództwa), technik sprzedaży, technik wpływu, narzędzi zarządzania czasem, zarządzania zmianą, zarządzania zespołami rozproszonymi oraz systemów ocen pracowniczych. Tworzy autorskie programy szkoleniowe, miedzy innymi program Szkoły Zarządzania Sprzedażą Brian Tracy International. Pracował przy wielu projektach wdrożeniowych ocen okresowych, a także szkoleniowych przygotowujących menedżerów do rozmów oceniających. Assesor oraz doradca dla menedżerów średniego i wysokiego szczebla. Bierze czynny udział w pracach projektowych doradczych w organizacjach. Jest asesorem w projektach Assessmment/ Development Center.
  • Specjalizuje się w treningach miękkich umiejętności menedżerskich; pracuje często w środowisku finansowym technicznym oraz specjalistów.
  • Szkolenia z zakresu: negocjacji, wpływu społecznego, zarządzania zespołami, zarządzania zmianą, przywództwa, technik sprzedażowych, profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania sobą w czasie oraz własną efektywnością.
  • Ma doświadczenie prowadzenia coachingów dla wyższej kadry menedżerskiej, certyfikowany konsultant Extended Disc.

Realizował projekty szkoleniowe między innymi dla firm z branży:

Finansowej
• Bank Zachodni WBK S.A. • Bank PEKAO S.A. • Bank BGŻ S.A.• Bank Handlowy w Warszawie S.A. (CITI Handlowy) • ING Bank Śląski S.A.• Kredyt Bank S.A. • Żagiel S.A. • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. • Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. • Komisja Nadzoru Finansowego; Technicznej i produkcyjnej • Fiat Auto Poland S.A. • TRW Polska • BRVZ Sp. z o.o.( STRABAG SE) • Dalkia Polska S.A. • Urząd Dozoru Technicznego

Technicznej i produkcyjnej
• Fiat Auto Poland S.A. • TRW Polska • BRVZ Sp. z o.o.( STRABAG SE) • Dalkia Polska S.A. • Urząd Dozoru Technicznego

FMCG
• Kompania Piwowarska S.A. (SABMiller) • Indykpol S.A. • Unilever Polska S.A. • Farm Frites Poland S.A. • Premium Foods S.A.

Telekomunikacyjnej
• Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.(ERA/T-Mobile) • Polkomtel S.A. (PLUS)

Farmaceutycznej
• Herbapol Wrocław • Johnson & Johnson • Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A

TOP