Coaching
i mentoring

Coaching jest procesem, który w sposób praktyczny i bezpośredni pomaga w rozwijaniu zdolności i kompetencji, tym samym wpływa często na nowe podejście, zmianę postaw, sposobu myślenia i zachowań w relacjach zawodowych. Coaching jest podstawą efektywnego rozwoju – wzmacnia silne strony, pomaga dostrzec i eliminować często niezauważane obszary słabszej wydajności (słabe strony).

Dobrze przeprowadzone sesje są silną inspiracją do działania i większego zaangażowania w realizację Twoich celów.
Rozpoczynając proces coachingowy przyczyniamy się do skierowania uwagi na Ciebie, analizujemy właściwe obszary rozwoju, pracujemy nad samoświadomością i pomagamy rozwinąć tkwiący w każdym potencjał. Uwolnienie takiego potencjału jest niesamowitym, energetycznym doświadczeniem.

Cele coachingu
Podstawowym celem procesu coachingowego jest rozwój określonych postaw, kompetencji, wdrożenie koniecznych zmian i praktycznych umiejętności w wybranym obszarze i ustalonym zakresie. Coaching jest procesem, który pomaga ludziom dostrzec i rozwinąć tkwiący w nich potencjał, to proces wzrastania poziomu świadomości i znajdywania nowych rozwiązań, kreowania pomysłów. Dodatkowym efektem zwykle jest wzrost poziomu samoświadomości, motywacji oraz skuteczności komunikacji w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, co przyczynia się do podniesienia jakości współpracy w zespole i z zespołem. Cele szczegółowe coachingu omawiane i ustalane są na dedykowanym spotkaniu oraz pierwszej sesji (sesja wprowadzająca).

Kluczowe cele w ujęciu ogólnym przedstawiono poniżej:

  • Identyfikacja celów rozwojowych
  • Zidentyfikowanie i maksymalne wykorzystanie potencjału pracownika
  • Rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju i osiągania wyznaczonych celów
  • Podniesienie poziomu samoświadomości i samoobserwacji (praca z postawą)
  • Zaplanowanie i wdrożenie zmian w obszarach blokujących osiąganie celów
  • Znajdywanie konkretnych, skutecznych rozwiązań dla konkretnych problemów
  • Uświadomienie istoty i znaczenia pracy ze sobą, pracy nad własnymi kompetencjami
  • Zaplanowanie konkretnych działań na najbliższą przyszłość
  • Metody i etapy współpracy
TOP