Twój rozwój,
twój plan!

Co dziś jest kluczem do Twojej efektywności? Co stanowi o tym, czy odniesiesz (w jakiejkolwiek dziedzinie) sukces, czy też nie? Co dziś jest ważne w Twoim życiu zawodowym, w rozwoju kariery? Z pewnością w większym bądź mniejszym stopniu kluczem jest zdolność dostosowania się do otoczenia i sytuacji, nowe umiejętności, rozwój kompetencji, nowa wiedza.
Kluczowym jest rozwój osobisty i zawodowy oparty na doświadczaniu, nieustannej pracy ze sobą, na precyzyjnie dopasowanych warsztatach (programach) rozwojowych bądź/i procesach coachingowych lub mentoringowych. Działamy w oparciu o to, co ważne dla Klienta – plany rozwoju, cele, wartości, poczynione założenia, etc. Decyzję, co do wyboru metod i narzędzioraz potencjalnego kształtu programu podejmujemy zawsze wspólnie w oparciu między innymi o:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Wywiady z wybranymi uczestnikami projektu (IDI)
 • Wywiad z wybranymi przełożonymi uczestników oraz z podwładnymi
 • Ankiety dla uczestników (anonimowe, ankiety on-line)
 • Spotkanie z trenerem (trenerami)
 • Badanie kompetencji i silnych stron testem psychometrycznym (np. Talent Q)
 • Możliwe inne (do ustalenia)

Korzyści dla klienta wynikające z przygotowania projektu szkoleniowego:

 • Profesjonalne i dedykowane przygotowanie projektu
 • Brak konieczności angażowania sił i środków wewnętrznych
 • Doświadczenie trenerów-konsultantów uczestniczących w projekcie
 • Możliwość adaptacji do przyjętych w Firmie procedur i standardów
 • Obiektywna ocena słabych i mocnych stron organizacji
 • Opracowanie raportów indywidualnych i kompleksowego raportu zbiorczego
 • Możliwe wsparcie w procesie budowy programu usprawniającego

Korzyści wynikające z cyklu warsztatów:

 • Poczucie ciągłości procesu rozwojowego
 • Poczucie wspólnego celu i wzrost poziomu motywacji
 • Możliwość sprawdzenia wypracowanych rozwiązań w praktyce (na bieżąco)
 • Możliwość pogłębienia i usystematyzowania posiadanej wiedzy
 • Zwiększenie poziomu samoświadomości
 • Ukierunkowanie na myślenie systemowe

Głęboko wierzymy, że TWÓJ rozwój dziś to synonim takich słów jak:

 • Efektywność – uczymy przez praktykę i doświadczanie; trenerzy to praktycy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem potrafiący zawsze reagować skutecznie i elastycznie
 • Skuteczność – dostosowanie toku zajęć do specyfiki branży,  potrzeb i oczekiwań uczestników
 • Zaangażowanie – praca na sto procent zespołu trenerów od pierwszego spotkania z klientem do prezentacji raportu podsumowującego
 • Rozwój – wszystkich uczestników zajęć realizowany poprzez:
  • Przekazywanie i doświadczanie (w różnych formach) nowej / innej wiedzy
  • Ćwiczenia i testowanie nowych umiejętności praktycznych w trakcie warsztatu i po nim
  • Stworzenie optymalnych warunków do otwartej wymiany doświadczeń
  • Wypracowanie własnych, indywidualnych metod działania i materiałów kontrolnych
  • Prawda i satysfakcja – ciężka praca i warsztat w po części prowokatywny, ale maksymalnie zaangażowany i inspirujący, nie jedynie atrakcyjny i przyjemny w odbiorze
TOP