Płaski program
lojalnościowy TMCG
jak zacząć?
pracę z Nami?

W przypadku tworzenia programu lojalnościowego (od podstaw, nowego) ważnym jest zdanie sobie sprawy, że kluczowymi będą tu trzy elementy: wiedza (informacja), postawa  i zaangażowanie personelu oraz produkt marketingowy. Ze wszystkich trzech należy wyprowadzić podstawowy model – zindywidualizowane podejście do klienta. Ponieważ mówimy tutaj o działaniach długofalowych, pracy nakierowanej na korzyści i budowanie relacji, całość musi być wystarczająco atrakcyjna, prosta i skłaniająca do wejścia w program / korzyść już od teraz. Atutem programów lojalnościowych jest to, że są już znane. Jest to także w pewnym sensie ich wadą. Nasz program winien być na tyle odróżniający się od innych, przy maksymalnej prostocie założeń i obsługi, żeby był od razu zauważony i obdarzony zainteresowaniem klientów. Co ogromnie ważne i co warto powtarzać – dobrze przygotowany i wdrożony program lojalnościowy to poza oczywistymi korzyściami długofalowe budowanie dobrego wizerunku firmy i marki (marek).

Myśląc o budowie programu lojalnościowego musimy wziąć pod uwagę takie elementy jak:

 • Główne cele naszych działań (strategia)
 • Zakres i grupę docelową
 • Kierunki rozwoju programów
 • Produkty marketingowe
 • Marketing mix
 • Strategię samego programu
 • Metody wdrażania programu i szkolenia pracowników
 • Metody kontroli programu
 • Zasady zamknięcia/przedłużenia programu

Idąc dalej i patrząc na zakładane zyski w szerokim rozumieniu tego słowa, musimy przeanalizować też:

 • Plan korzyści
 • Korzyści materialne i niematerialne (relacje, wizerunek marki, etc.)
 • W programie mieszanym – podział i rolę składników (nagrody i emocje)
 • Ramy czasowe i zakładany zysk w czasie
 • Odpowiedni dobór i test nagród (produkt marketingowy)

Wychodzimy z założenia, ze to, co wnosi najwięcej w nasze życie, to spotkania z ludźmi i bezpośrednie rozmowy. Tylko wtedy istnieje możliwość najszerszej wymiany informacji, odpowiedzi na wszelkie pytania, prezentacji różnych możliwości.

Jeśli więc powyższy, skrótowy opis jest dla Państwa w jakikolwiek sposób interesującym proszę umówić się z nami na krótkie choćby spotkanie, na którym bezpośrednio będziemy mogli opowiedzieć o wszelkich szczegółach. Naturalnie spotkanie takie jest absolutnie niezobowiązującym, nie wymagamy niczego, nie prosimy o jakiekolwiek deklaracje z Państwa strony. Jesteśmy w tym czasie dla Państwa i jeśli możemy wesprzeć Was w rozwoju waszej działalności jest do dla nas ogromnie ważne i czynimy to z największym zaangażowaniem.

TOP