Warsztaty
i dedykowane
programy rozwojowe.

Co dziś jest kluczem do efektywności? Co stanowi o tym, czy odniesiemy (w jakiejkolwiek dziedzinie) sukces, czy nie? Co dziś jest ważne w życiu zawodowym, w rozwoju kariery? Pewnie każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że większym bądź mniejszym stopniu kluczem jest zdolność dostosowania się do otoczenia i sytuacji, nowe umiejętności, rozwój kompetencji, nowa wiedza. Czy w dzisiejszym, tak dynamicznie rozwijającym się (i krzyczącym) świecie to łatwe? Z pewnością nie! Jak więc działać, co robić, żeby nie zostać w tyle?  Informacja  może nie najlepsza jest Tajka, że w naszym przekonaniu nie ma tu niestety dróg na skróty, są za to szlaki niełatwe, często trudne. Informacja bardzo dobra jest z kolei taka, że to drogi pewne i sprawdzone.  My polecamy drogę, którą sami przeszliśmy, którą przeszło wielu naszych znajomych i tysiące innych ludzi.

Mamy do tego pełne przekonanie i zaufanie.

Jest to rozwój osobisty i zawodowy oparty na doświadczaniu, nieustannej pracy ze sobą, na precyzyjnie dopasowanych warsztatach (programach) rozwojowych bądź/i procesach coachingowych lub mentoringowych. Mamy w tych obszarach bardzo duże doświadczenie i historię współpracy z najlepszymi na świecie, w tym z Brian Tracy International. Działamy w oparciu o to, co ważne dla klienta (firmy) – plany rozwoju, cele, wartości, poczynione założenia, etc. Decyzję, co do wyboru metod i narzędzi oraz potencjalnego kształtu programu podejmujemy w oparciu między innymi o:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Wywiady z wybranymi uczestnikami projektu (IDI)
 • Wywiad z wybranymi przełożonymi uczestników oraz z podwładnymi
 • Ankiety dla uczestników (anonimowe, ankiety on-line)
 • Spotkanie z trenerem (trenerami)
 • Badanie kompetencji i silnych stron testem psychometrycznym (np. Talent Q)
 • Możliwe inne (do ustalenia)
 • Korzyści dla klienta wynikające z przygotowania projektu szkoleniowego:
 • Profesjonalne i dedykowane przygotowanie projektu
 • Brak konieczności angażowania sił i środków wewnętrznych
 • Doświadczenie trenerów-konsultantów uczestniczących w projekcie
 • Możliwość adaptacji do przyjętych w Firmie procedur i standardów
 • Obiektywna ocena słabych i mocnych stron organizacji
 • Opracowanie raportów indywidualnych i kompleksowego raportu zbiorczego
 • Możliwe wsparcie w procesie budowy programu usprawniającego

Wynikające z cyklu warsztatów:

 • Poczucie ciągłości procesu rozwojowego
 • Poczucie wspólnego celu i wzrost poziomu motywacji
 • Możliwość sprawdzenia wypracowanych rozwiązań w praktyce (na bieżąco)
 • Możliwość pogłębienia i usystematyzowania posiadanej wiedzy
 • Zwiększenie poziomu samoświadomości
 • Ukierunkowanie na myślenie systemowe

Głęboko wierzymy, że TMCG dziś to synonim takich słów jak:

 • Efektywność – uczymy przez praktykę i doświadczanie; trenerzy to praktycy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem potrafiący zawsze reagować skutecznie i elastycznie
 • Skuteczność – dostosowanie toku zajęć do specyfiki branży,  potrzeb zleceniodawcy i oczekiwań uczestników
 • Zaangażowanie – praca na sto procent zespołu trenerów od pierwszego spotkania z klientem do prezentacji raportu podsumowującego
 • Rozwój – wszystkich uczestników zajęć realizowany poprzez:
 • Przekazywanie i doświadczanie (w różnych formach) nowej / innej wiedzy
 • Ćwiczenia i testowanie nowych umiejętności praktycznych w trakcie warsztatu i po nim
 • Stworzenie optymalnych warunków do otwartej wymiany doświadczeń
 • Wypracowanie własnych, indywidualnych metod działania i materiałów kontrolnych
 • Prawda i satysfakcja – ciężka praca i warsztat w po części prowokatywny, ale maksymalnie zaangażowany i inspirujący, nie jedynie atrakcyjny i przyjemny w odbiorze
TOP