Czym są
programy lojalnościowe?

Pojawiają się różne definicje programów lojalnościowych, które są opisywane w wieloraki sposób. W znaczeniu, w jakim my używamy tego określenia program lojalnościowy jest swego rodzaju długookresowym działaniem marketingowym konkretnej marki (bądź firmy) nakierowanym na budowanie relacji i utrzymywanie długotrwałych więzi z klientami.

Programy takie mogą (głównie) dotyczyć dwóch rodzajów relacji:

  • Pomiędzy firmami (organizacjami), czyli tzw. B2B
  • Pomiędzy firmą (np. siecią sklepów) a jaj ostatecznymi klientami, czyli tzw. B2C

Programy lojalnościowe w ujęciu szczegółowym zwykle są „szyte na miarę” dla konkretnego klienta i mogą mieć różny stopień skomplikowania obsługi całości projektu.
Wydaje się, że (przynajmniej w przypadku B2C), im system prostszy w obsłudze i w optyce klienta – tym lepszy. Co więcej  przy spełnieniu odpowiednich warunków program taki może (poza funkcją budowania więzi i świadomości marki) generować także dochód i to na wysokim poziomie. Dziś ten rodzaj działań marketingowych jest dla organizacji zdecydowanie tani, a przy odpowiednim doborze produktów do systemu (przekazywanych w formie nagród, sprzedaży rabatowej, bonusów, etc.) może przynieść dodatkowe, niemałe zyski. Jednocześnie możliwe są działania związane z monitorowaniem reakcji klientów, ich preferencji, zachowań, co w przyszłości służy do podniesienia poziomu obsługi.

TOP